Isten hozott a honlapunkon!                                                


Beszámoló a Rahói Magyar Iskola 2009. esztendejéről

és a 2010-es év terveiről
 
    A Rahói Magyar Iskolát a helyi 1. sz. Ukrán Iskola tagozataként nyitották meg 1998-ban. Az iskola először a római katolikus plébánia kibővített épületében nyert elhelyezést, majd 2004-től az egyház tulajdonában lévő kétszintes épületbe költözött. Az iskola fenntartója az Ukrán Állam, ezen belül a Rahói Járási Tanfelügyelet. A Római Katolikus Plébánia az iskola részére az épületet biztosítja, mivel az állam csak úgy volt hajlandó magyar osztályt nyitni, ha biztosítottak a feltételek. Az épületet az egyház ingyenes bérleti szerződés alapján adja az államnak, aki azt a szerződés elvei alapján fenntartja, és gondozza.
    Sajnos a magyar osztályok megnyitása óta az állam nem költött az épület felújítására, így az évenkénti felújítások, javítások az egyházközség költségvetéséből vannak megoldva.
    A 2009. februárjában megszervezett Kereszténydemokrata Jótékonysági Bál bevételeiből sikerült a nyári vakáció befejezése előtt az épület belsejét felújítani. Sajnos a belső meszelés már évek óta el volt hanyagolva, és az iskola épületének állaga egyre romlott. A nyári felújításnak köszönhetően a diákok az új tanévet már kimeszelt osztályokban kezdhették meg. Ezenkívül részben felújítottuk a villanyvezetéket, illetve néhány villany-konvektorra tettünk szert, hiszen az épület fűtése már évek óta nem kielégítő. Mivel a bál bevétele nem volt elegendő a teljes felújításra, ezért azt egyházközségünk testvér-plébániája, a Budapest-Belvárosi Főplébánia is támogatta.
    A Magyar Miniszterelnöki Hivatal támogatásból a 2009/2010-es tanév októberétől beindult az iskola bázisán egy napközi – Kőrösmezőhöz hasonlóan. A beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közreműködésével és segítségével 2-2 tanár érkezett a két településre, hogy a tanórák után az intézményenként közel 60-70 magyar származású tanuló számára délután 13-17 óra között a magyar nyelvet és kultúrát elmélyítse, valamint segítsen – a sokszor vegyes nemzetiségű családokból érkező tanulók számára – a házi feladat elkészítésben. A napköziben résztvevő gyermekek naponta meleg ebédben is részesülnek. Néhány hónap elmúltával – az iskola tanárainak visszajelzéséből tudjuk, hogy – a tanulók előrehaladása javult.
    A Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának közvetítésével és Bacskai József főkonzul úr támogatásával, az iskola épülete felújításának ügye újabb mecénásokra lelt a Magyar Külügyminisztérium részéről. A kapott támogatásból és a plébánia önrészéből a tél és tavasz folyamán elkészül az iskola padlásterének szigetelése, az épület külső festése, részleges ablakcsere, illetve a tanintézményhez tartozó udvar-, sportpálya kialakítása. Sajnos ez is már évek óta húzódó feladat volt, amelyet most a KM támogatásából meg tudunk valósítani.
  A nagy beruházások mellett a Budapest-Lipótváros (V. kerület) Önkormányzatának, Rahó testvérvárosának támogatásából az iskola tanárai egyszeri támogatásban részesültek, annak arányában, hogy mekkora mértékben szolgálják a rahói magyarság megmaradásának ügyét.
      A Técsői Magyar Líceum közvetítésével az év folyamán 2 számítógépet kaptunk, amelyet a Coronatus Alapítvány további 5 számítógépes parkjának támogatása követett. Továbbá egy évre támogatást kaptunk az internet bevezetésére és fenntartására az iskolában. Szintén a Líceum közvetítésével először egy televíziót és egy dvd-playert, majd egy notebook-ot és egy projektort is kaptunk. Mindenezek az egyházközség leltárába kerültek és át lettek adva az iskola használatára.
    Az év folyamán nagyon sokan kerestek fel minket és igyekezték kisebb-nagyobb dolgokkal támogatni a rahói magyar oktatás – és az ettől elválaszthatatlan kőrösmezői magyar oktatás – ügyét.
Terveink
    Úgy látjuk, hogy hiányzik az utánpótlás, vagyis a városban évek óta nincs magyar óvoda. Az iskolába érkező gyermekeknek vagy csak otthon van alkalmuk, hogy nagyszüleikkel magyarul beszéljenek, vagy egyáltalán nincs rá alkalmuk. Ezért is merült fel annak, a gondolata, hogy az Ukrajnában lassan általánossá váló óvoda-iskola rendszert mi is megvalósítsuk. A Tanfelügyelethez több alkalommal is fordultunk kérésünkkel, valamint az óvodákat fenntartó Rahói Városi Tanácshoz is. Mindkét helyről amiatt kaptunk negatív választ, hogy a négy városi óvoda túlságosan túlzsúfolt, és nincs helység újabb csoportok létrehozásához. A város és a járás számára ez egy globális probléma, mivel a járás területén a legalacsonyabb (kb. 36 %) az óvodába járók létszáma. 2010. januárjában a tanfelügyelőtől azt a választ kaptuk, hogy a megyei tanfelügyelet nem látja akadályát annak, hogy amennyiben biztosítottak a feltételek, és megvan a kellő számú kérvény, akkor Rahón magyar óvodai csoport nyíljon az egyház épületében az állam fenntartásával. Ehhez viszont támogatókra van szükségünk.
    A tervezettel kapcsolatosan megkértük dr. Orosz Ildikó úrhölgyet, a Magyar Főiskola és a KMPSZ elnökét, hogy készítsen számunkra egy pedagógiai megalapozást az óvoda-iskola rahói helyzetének figyelembevételével. A budapesti MEH mellett működő Szórványtanácshoz, Szeged és Budapest-Lipótváros Önkormányzataihoz azzal a kéréssel fordultunk, hogy támogassák projektünket, egy rahói óvoda-iskola kialakításának anyagi szükségleteihez.
    Terveink szerint az egyház tulajdonában lévő, és ma az iskolának otthont adó kétszintes épület tetőterét építenénk be egy újabb szinttel, és az elkészülés esetén az iskola egy szinttel feljebb költözne, az alsó szinten pedig az óvoda és az étkezdék nyernének elhelyezést. Az üggyel kapcsolatosan megkerestünk egy rahói építkezési vállalatot, hogy készítsen egy költségvetés tervezetet a munkálatok elvégzéséről, valamint az építkezési anyagok megvásárlásáról. A tetőtér beépítésnek költségei 12-15 MFt. Ez első hallásra nagyon soknak tűnik, de hisszük, hogy a rahói magyar oktatás ügyét szívükön hordó magyar emberek összefogásával megvalósulhat.
 
Rahó, 2010. január 30.
 
Mikulyák László s.k.
plébános